de robben logo                               Robben                          KNZB Federation Logo120

Algemene Gegevens

 

 Naam  : Hilversumsche Zwemclub de Robben   
 KvK-nummer : 40516616  
 Fiscaal nummer : 8058 42500  
 Doelstelling : het bevorderen van de zwemsport in de breedste zin van het woord  
 Contactgegevens : Zie ‘contact’, elders op deze website  
 
 Bestuurssamenstelling en bestuurders                           : Zie ‘home’ – ‘bestuur’, elders op deze website  
 Beloningsbeleid                                                           : aan bestuurders wordt geen beloning verstrekt. Alleen noodzakelijke onkosten worden, op declaratiebasis en na overhandiging van bewijsstukken, betaald.  
 Verslag van de activiteiten en financiële verantwoording : zie ‘beleid’ elders op deze website