de robben logo                               Robben                          KNZB Federation Logo120

Beleid & Organisatie

 Het bestuur van HZC De Robben heeft in 2015 haar beleidsplan voor de periode 2016 - 2020 vastgesteld.
 Via deze link kunt u het beleidsplan downloaden.