de robben logo                               Robben                          KNZB Federation Logo120

Statuten

 Zoals elke vereniging heeft HZC De Robben statuten.

De statuten regelen de wijze waarop de vereniging wordt bestuurd, de organen van de vereniging, de
 verplichtingen van de leden en de besluitvorming binnen de vereniging.

 Via de link kunt u de statuten bekijken. Statuten

 Via deze link kunt u de HZC de Robben- gedragsregels vrijwilligers bekijken.  Gedragsregels vrijwilligers

 Via deze link kunt u het HZC de Robben - vrijwilligersbeleid bekijken.  Vrijwilligers beleid